การจัดส่งสินค้า

รายละเอียดการขนส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้า (เป็นเงิน)
Masenger เฉพาะกรุงเทพและปริมนฑล300.00
ขนส่ง รถทัวร์300.00
EMS ไปรษณีย์ไทย100.00