มหายันต์ศักดิ์สิทธิ์  เป็นยันต์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเสริมดวงชะตา โดยยึดถืออำนาจบารมีแห่งพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ คาถาชินบัญชรจารรึกยันต์ขึ้น และประกอบด้วย นะ ยันต์คาถาพิเศษกำกับ ดวงชะตาบุคคล  โดยใช้อักขระเลขยันต์แห่งขอมอันเป็นภาษาโบราณ จารเรียกเรียกสูตรทีละตัว ในวัสดุแผ่นทองเหลือง มิได้ใช่กระดาษ จารมือล้วนๆไม่ใช่การปั้ม

 

           ยันต์ทุกชนิดนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น ดวงร้ายกลับกลายเป็นดี  ดวงดีอยู่แล้วจะเสริมดวงให้ดีขึ้นไป  ตามแต่คุณลักษณะพิเศษของยันต์และนะ ที่จะช่วยเน้นในเรื่องของการบังเกิดความมีเมตตา ความมีสง่าราศี มีคนอุปถัมก์คำชู  ตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า บังเกิดแต่สิ่งที่ประเสริฐและเป็นมงคลแก่ชีวิตยิ่ง ป้องกันการโดนคุณโดนของ และสรรพอันตรายมิให้มากล้ำกรายได้

           

 
   ค้นหาสินค้า
 
ประเภทสินค้า
สินค้ายอดนิยม