ดวงพิชัยสงครามมหายันต์อันศักดิ์สิทธิ์ 


IDLine:   piggold54

 

 

โดยอาจารย์อชิรญา  โหรราหู 

          

        ในสมัยโบราณผู้ที่สามารถบูชาดวงพิชัยสงครามได้ก็มีเพียงองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่มีบูชา บุคคลธรรมดาเป็นเรื่องต้องห้าม เพราะถือว่าเป็นของชั้นสูง และจัดทำสำหรับวรรณะกษัตริย์เท่านั้น

 

                  จวบจนเวลาได้ล่วงเลยเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพง บ้านเมืองอ่อนแอ ถือเป็นโอกาสให้ข้าศึกยกทัพมารุกราน  ด้วยกําลังพลที่น้อยกว่า ประกอบกับปัญหาด้านเสบียง ซึ่งยากยิ่งแก่การทําศึกให้มีชัย จึงได้มีการจัดทําดวงชะตาสําหรับบูชาให้แก่แม่ทัพนายกอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เหล่าทหารหาญให้มีชัยข้าศึกศัตรู  และมีชัยในการทําศึกสงครามอย่างไม่คาดหมายในชัยชนะ จึงเรียกดวงชะตานี้ว่า ดวงพิชัยสงคราม ซึ่งก็หมายถึงดวงชนะสงครามนั่นเอง

 

            หลังจากนั้นการทําดวงพิชัยสงครามก็เริ่มแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไป เพราะมีความเชื่อว่า การทําดวงพิชัยสงครามไว้บูชา เปรียบเสมือนมีวัตถุมงคลที่มีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะประสบผลในทางชนะสงคราม ชนะอริราชศัตรูหมู่มารเท่านั้น แต่ยังถือเป็น รั้วคุ้มเคราะห์ เกราะกันภัย แคล้วคลาดปัดเป่าจากสิ่งเลวร้ายเสริมสรรพศิริมงคล ช่วยคนที่ดวงร้ายให้บรรเทาเบาบางลงกลับกลายไปในทางที่ดี และเสริมให้ดียิ่งๆขึ้นไป สําหรับผู้ที่ดวงดีอยู่แล้

 

           เนื่องจากใช้หลักทางโหราศาสตร์ชั้นสูง เกจิอาจารย์เจ้า ที่ชำนาญในด้าการคำนวณดวงพิชัยสงครามมีน้อย จึงทําให้ดวงพิชัยสงครามยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก

  

           ปัจจุบันแม้ไม่มีข้าศึกศัตรูมารุกรานแล้ว แต่ดวงพิชัยสงครามก็ยังเป็นที่เสาะแสวงหาเพื่อการบูชาจากประชาชนทั่วไป เพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป แม้ไม่มีสงครามสมรภูมิรบ แต่สมรภูมการค้าก็ยังแข่งขันกันอยู่ทุกชนชั้น  ด้วยความเชื่อในอานุภาพแห่งยันต์ที่มีต่อผู้ที่บูชา ในเรื่องของการเสริมดวงชะตา การผูกดวงชะตา แก้ดวงร้ายให้กลายเป็นดี เสริมดวงดีให้ดียิ่งขึ้น  การหนุนธุรกิจ กิจการ  การเรียกโชคลาภ ความเป็นสิริมงคล  อีกทั้งสามารถป้องกัน  การโดนคุณ โดนของ  ต้องคุณไสย  สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงได้

 

            การจัดทำดวงพิชัยสงคราม  รูปแบบไม่ตายตัวเสมอไป  แต่หลักที่ใช้ในการทำดวงชะตานั้น  ใช้การคํานวณตามหลักคําภีร์สุริยาตร์ ประกอบกับคําภีร์ อินทภาท - บาทจันทร์ ซึ่งเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง ทั้งนี้จะได้ผลอย่างละเอียดในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของดวงชะตาเพื่อให้ได้มาซึ่งแก่นแท้ของดวงชะตาแต่ละบุคคล ตําแหน่งตกฟากที่เจ้าชะตาเกิด สมผุสตําแหน่งดวงดาว วาระ ดิถี ขึ้นแรม ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ปฎิสนธิ ฤกษ์จันทร์/ฤกษ์จันทร์กาลชําระ ดวงขับมหาจักรและดวงขับตรีโลกศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น จากนั้นนําดวงที่ได้มาล้อมรอบครอบทั่วด้วยยันต์มหามงคลต่างๆ  และใช้แผ่นทองเหลืองจารดวงชะตา

 

            อีกทั้งอัญเชิญพระคาถาชินบัญชรในการล้อมดวงชะตา เพราะเป็นคาถาโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสามารถสวดเพื่อปลุกเสกดวงชะตาได้ดวยตัวเอง  หลังจากที่รับการบูชาไปแล้ว

 

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั้งบูชาได้ที่ 085-1607524

 

      E-mail.  Pig_story@hotmail.com

      Idline:   piggold54

  

Root Catalog / สินค้ายอดนิยม
[ ดูภาพขนาดจริง ]
0m
ดวงโสฬสมหามงคลพิชัยสงคราม กรณีไม่มีตกฟาก

ราคา  4,900.00  บาท[ ดูภาพขนาดจริง ]
OM-A001
ยอดดวงยันต์พิชัยสงครามครองมหาสมบัติ (ครอบครัว)

ราคา  9,900.00  บาท[ ดูภาพขนาดจริง ]
OM-A002
ยันต์ดวงพิชัยสงครามครองคู่รักอภิมหาเศรษฐี

ราคา  9,900.00  บาท[ ดูภาพขนาดจริง ]
OM-A003
ดวงพิชัยสงครามครองโภคทรัพย์

ราคา  4,900.00  บาท