(doung) 2010528_42207.jpg
ยันต์ดวงพิชัยสงครามครองโภคทรัพย์

            สวัสดีคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยันต์ดวงพิชัยสงครามครองโภคทรัพย์  จริงๆแล้วยันต์ดวงพิชัยสงครามนั้นเป็นยันต์ครอบจักรวาล ในเรื่องของพุทธคุณที่ช่วยในเรื่อง การป้องกันอันตรายจากศัตรูคู่แข่ง ดังเช่นอดีตชนชั้นพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่จะสามารถผูกดวงขึ้นมาได้ แต่ภายหลังจากที่มีข้าศึกศัตรูรุกราน จึงได้ประทานลงมาแก่บรรดาเหล่าแม่ทัพนายกองและเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าเพียงแค่เริ่มผูกดวงเท่านั้น บรรดาข้าศึกศัตรูก็ถูกภัยธรรมชาติโจมตีซะเกลี้ยง ทั้งๆที่ในวันนั้นไม่มีทีท่าว่าจะมีเคล้าลางว่าฝนจะตกพายุจะกระหน่ำ จะเห็นว่าแค่เริ่มทำดวงดีกันเห็นๆแม้แต่เรื่องของความแคล้วคลาด มหาอำนาจ ความร่ำรวย โชคลาภ อีกทั้งสุขภาพ เป็นต้น

 

           ดวงพิชัยสงคราม + ครองโภคทรัพย์  รูปแบบเดิมเราเรียกว่ายันต์ดวงพิชัยสงครามแปลว่าที่มีรูปแบบการนำดวงชะตาเป็นการจัดทําแผ่นดวงชะตาโดยการคํานวณตามหลักคําภีร์สุริยาตร์ ประกอบกับคําภีร์ อินทภาท-บาทจันทร์ ซึ่งเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูง ทั้งนี้จะได้ผลอย่างละเอียดในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของดวงชะตาเพื่อให้ได้มาซึ่งแก่นแท้ของดวงชะตาแต่ละบุคคล (ตําแหน่งตกฟากที่เจ้าชะตาเกิด สมผุสตําแหน่งดวงดาว วาระ ดิถี ขึ้นแรม ฤกษ์ศักราช ฤกษ์ปฎิสนธิ ฤกษ์จันทร์/ฤกษ์จันทร์กาลชําระ ดวงขับมหาจักรและดวงขับตรีโลกศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น) จากนั้นนําดวงที่ได้มาล้อมรอบครอบทั่วด้วยยันต์มหามงคลต่างๆ ภายใต้ การอธิฐานจิตพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมศิริมงคลให้แก่ดวงพิชัยสงคราม ก่อนเจ้าของดวงชะตาจะนํากลับไปบูชาต่อไป